logo

CZYSTA ENERGIA W GMINIE LUBARTÓW – KOLEKTORY SŁONECZNE I KOTŁY NA BIOMASĘ I

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 419 obiektach prywatnych w Gminie Lubartów (łączna moc 1590,40 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 19 kotłów na biomasę o łącznej mocy 2328 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz biomasą. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Lubartów (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu.

Nazwa beneficjenta:    GMINA LUBARTÓW
Nr umowy    RPLU.04.01.00-06-0204/16-00
Całkowita wartość projektu:    4 586 834,89 PLN
Wartość dofinansowania:    3 606 758,38 PLN
Źródło finansowania:    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:    4. Energia przyjazna środowisku
Działanie:    4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Czas realizacji:    2017 r. – 2019 r.

CZYSTA ENERGIA W GMINIE LUBARTÓW – KOLEKTORY SŁONECZNE I KOTŁY NA BIOMASĘ II

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 420 obiektach prywatnych w Gminie Lubartów (łączna moc 1595,20 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 18 kotłów na biomasę o łącznej mocy 3345kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz biomasą. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Lubartów (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu.

Nazwa beneficjenta:    GMINA LUBARTÓW
Nr umowy    RPLU.04.01.00-06-0205/16-00
Całkowita wartość projektu:    4 649 593,44 PLN
Wartość dofinansowania:    3 658 221,68 PLN
Źródło finansowania:    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:    4. Energia przyjazna środowisku
Działanie:    4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Czas realizacji:    2017 r. – 2019 r.