grafika-ozdobna-oze

Zakończono montaże instalacji fotowoltaicznych i solarnych

Dobiegły końca prace związane z montażem instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie naszej gminy. 105 sztuk kolektorów słonecznych oraz 257 zestawów instalacji fotowoltaicznych zostało zamontowanych na nieruchomościach mieszkańców…
grafika-ozdobna-oze

Informacja dla użytkowników instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w ramach projektu „Czysta energia w Gminie Lubartów – etap II”

Informujemy, że w przypadku braku zintegrowania instalacji fotowoltaicznej z systemem monitorującym produkcję energii i kontrolującym pracę instalacji fotowoltaicznej, należy skontaktować się telefonicznie z Wykonawcą inwestycji tj.…
grafika-ozdobna-oze

Trwają montaże instalacji OZE

Trwają prace związane z montażem instalacji solarnych oraz ekologicznych ogniw fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Czysta energia w Gminie Lubartów – etap II”. Na terenie naszej gminy przybędzie 105 sztuk kolektorów słonecznych…
grafika ozdobna

Komunikat w sprawie montażu instalacji solarnych dla potrzeb c.w.u.

Gmina Lubartów informuje mieszkańców będących uczestnikami projektu dotyczącego montażu instalacji solarnych dla potrzeb c.w.u., że Wykonawca zadania firma DAJK Maciej Kańczugowski sp. z o.o. rozpoczyna przeprowadzanie wizji lokalnych…
grafika-ozdobna-oze

Komunikat w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznych

Gmina Lubartów informuje mieszkańców będących uczestnikami projektu dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych, że Wykonawca zadania firma KDP invest rozpoczyna przeprowadzanie wizji lokalnych na nieruchomościach, na których wykonywany…
Grafika ozdobna

Umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych podpisana

W dniu 18 kwietnia br. Wójt Krzysztof Kopyść podpisał umowę na montaż 257 zestawów instalacji fotowoltaicznych. Wykonawcą zadania będzie firma „KDP invest Daria Sierla” z siedzibą w Malborku. Zgodnie z zawartą umową Wykonawca…
Grafika ozdobna z urzędu

Umowa na montaż instalacji solarnych podpisana

W środę 05 kwietnia Wójt Krzysztof Kopyść podpisał umowę dotyczącą montażu 105 szt. kolektorów słonecznych na terenie Gminy Lubartów. Wykonawcą inwestycji będzie firma DAJK Maciej Kańczugowski Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.…
grafika-ozdobna-oze

Dodatkowy nabór na solary

Informujemy, że w ramach realizowanego projektu „Czysta energia w Gminie Lubartów – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego…
grafika-ozdobna-oze

Trwa podpisywanie umów na montaż instalacji solarnych w ramach projektu „Czysta energia w Gminie Lubartów - etap II”

W związku z podpisaniem przez Gminę Lubartów umowy na realizację projektu „Czysta energia w Gminie Lubartów - etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…
grafika-ozdobna-oze

3,7 mln zł unijnego dofinansowania dla Gminy Lubartów na odnawialne źródła energii

Dnia 11 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CCCLXXVII/6570/2022 dokonał wyboru kolejnego projektu do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE…