instalacja

WYŁONIONO OFERTĘ NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ KOTŁÓW NA BIOMASĘ

Wójt Gminy Lubartów informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę. Zwycięską ofertę na montaż instalacji…
instalacja

Logowanie

[ultimatemember form_id=930]
instalacja
instalacja

Konto

[ultimatemember_account]
instalacja

PRZETARG NA MONTAŻ INSTALACJI UNIEWAŻNIONY

Wójt Gminy Lubartów informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy z zakresu dostawy i montażu kolektorów słonecznych na terenie gminy Lubartów. Zamówienie…
instalacja

TRWA DODATKOWY NABÓR NA INSTALACJE SOLARNE

Informujemy, że trwa nabór chętnych na listę rezerwową do projektu „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” na instalacje solarne IV panelowe. Przypominamy, że w projekcie mogą wziąć…
instalacja

DODATKOWY NABÓR NA INSTALACJE SOLARNE

W związku z pojawiającymi się rezygnacjami z udziału w projekcie w zakresie montażu instalacji solarnych informujemy, że trwa nabór chętnych na listy rezerwowe na instalacje III i IV panelowe. Instalacje III panelowe dedykowane są dla…
instalacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW NA BIOMASĘ

Informujemy, że od miesiąca stycznia 2018 r. podpisywane będą umowy dotyczące zobowiązań organizacyjnych i finansowych z osobami, które zostały zakwalifikowane do udziału w projektach: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory…
podpisanie_umowy_o_dofinansowanie_projektaw_dotyczcych_montau_instalacji_solarnych_i_kotaw_na_biomas

WÓJT KRZYSZTOF KOPYŚĆ PODPISAŁ UMOWĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH MONTAŻU INSTALACJI SOLARNYCH I KOTŁÓW NA BIOMASĘ

W dniu wczorajszym tj. 28 grudnia br. Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść podpisał w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  dwie umowy o dofinansowanie…
instalacja

GMINA LUBARTÓW Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM NA INSTALACJE SOLARNE I KOTŁY NA BIOMASĘ

21 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego…