logo

Biomasa – oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.

Do celów energetycznych wykorzystuje się najczęściej:

 • drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe;
 • słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej;
 • odchody zwierząt;
 • osady ściekowe;
 • wodorosty uprawiane specjalnie w celach energetycznych;
 • odpady organiczne, np. wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, lucerny;
 • oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce.

Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków (przede wszystkim siarki) w biomasie jest niższa niż w przeciętnym węglu. Źródła biomasy są też stosunkowo jednorodnie rozmieszczone przestrzennie, co potencjalnie ogranicza konieczność transportu w stosunku do paliw kopalnych.

Tradycyjnie powszechnie wykorzystuje się biomasę do ogrzewania i gotowania. W ramach wysiłków dążących do uniezależnienia potrzeb energetycznych od paliw kopalnych pojawiła się również tendencja do zaawansowanej konwersji biomasy, głównie do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych. Największy w Polsce kocioł opalany biomasą znajduje się w Elektrowni Połaniec. Oprócz bezpośredniego spalania wysuszonej biomasy, energię pochodzącą z biomasy uzyskuje się również poprzez:

 • zgazowanie – gaz generatorowy (głównie wodór i tlenek węgla) powstały ze zgazowania biomasy w zamkniętych reaktorach (tzw. gazogeneratorach) – jest on spalany w kotle lub bezpośrednio napędza turbinę gazową bądź silnik spalinowy, może być też surowcem do syntezy Fischera-Tropscha.
 • w wyniku fermentacji biomasy otrzymuje się biogaz, metanol, etanol, butanol i inne związki, które mogą służyć jako paliwo.
 • estryfikację – biodiesel.

Wykonawcą instalacji kotłów na biomasę montowanych w ramach projektu jest firma Semper Power.

W ramach projektów zamontowano 37 kotłów model HIT PELLET wyprodukowanych przez Przedsiębiorstwo produkcyjnego Heiztechnik.

pump heat

Podstawowe wymiary kotła

podstawowe wymiary

pump heat

Kocioł wyposażony został w modulowany palnik pelletowy z automatycznym zapłonem i wewnętrznym systemem do usuwania szlaki z wnętrza komory paleniskowej palnika. Dzięki temu urządzenie może pracować również na paliwie o wyższej zawartości popiołu. Palnik pelletowy wyposażony w fotoelement do kontroli stanu pracy i czujnik temperatury. 

pump heat

Praca kotła kontrolowana jest przez regulator z dużym, czytelnym wyświetlaczem.

regulator

regulator

Elementy charakterystyczne instalacji

 1. Zawór trzydrogowy mieszający

Regulacja temperatury zasilania odbywać się będzie na zaworze trzydrogowym, kocioł zaś pracował będzie na wyższych parametrach, co wpłynie korzystnie na poprawę jakości spalania

element instalacjielement instalacjielement instalacji

 1. Pompa zmieszania kotłowego
 1. Zawór schładzający DBV1 (w układach zamkniętych)

Jest to urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła, które w sytuacjach awaryjnych zapobiegnie nadmiernemu wzrostowi temperatury wody i jej zagotowaniu się.

shemat technologiczny

W dziesięciu lokalizacjach zamontowano także moduł internetowy HT tronic Connect.

 moduł internetowy