chart1Wykres ilustruje wartości energii dostarczonej przez instalacje zainstalowane w ramach projektu.

Jednostką energii na wykresie jest kWh, zaś oś pozioma zawiera listę instalacji uwzględnionych w dotychczasowych odczytach.

Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę I

Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę II

Czysta energia w gminie Lubartów – etap II


data1Tabela zawiera listę wszystkich odczytów z kolektorów uporządkowaną wg lokalizacji i dat odczytu.

Jeżeli chcesz zmienić kolejność wyświetlanych wpisów wybierz wskaźnik przy nagłówku kolumny. Poszczególne lokalizacje lub daty odczytu można filtrować za pomocą formularzy szukaj.