logo
Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę I
Wskaźniki Jednostka miary
Produkcja energii cieplnej z instalacji wykorzystujących OZE w MWht/rok 15 250,50 MWht/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w tCO2/rok 5 199,75 ton równoważnika tCO2/rok
Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę II
Wskaźniki Jednostka miary
Produkcja energii cieplnej z instalacji wykorzystujących OZE w MWht/rok 18 324,38 MWht/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w tCO2/rok 6 247,81 ton równoważnika tCO2/rok
Czysta energia w gminie Lubartów – etap II
Wskaźniki Jednostka miary
Produkcja energii cieplnej z instalacji wykorzystujących OZE w MWht/rok 141,69 MWht/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w tCO2/rok 48,31 ton równoważnika tCO2/rok

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:

Należy założyć, że energia odnawialna jest neutralna i nie emituje gazów cieplarnianych, dlatego wielkość emisji unikniętej można wyliczyć na bazie ilości energii w GJ możliwej do wyprodukowania przez wspartą infrastrukturę w ciągu roku po zakończeniu projektu (wielkość tej energii należy wyliczyć z mocy produkcyjnej instalacji OZE wyrażonej w MW, mnożąc ją przez czas pracy urządzenia, czyli liczbę dni w roku i 24 godziny na dobę i przeliczając na GJ stosując zależność:
1 MWh = 3,6 GJ

Następnie należy wyliczyć wskaźnik emisji CO2 (WE) dla paliwa, które służyło do produkcji tej energii przed realizacją projektu (np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno opałowe itd.) lub dla węgla kamiennego, w przypadku gdy wnioskodawca nie produkował wcześniej energiiWęgiel kamienny:
WE CO2 = 94,71 kg/GJźródło: Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2016 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2019