instalacja

Informujemy, że trwa nabór chętnych na listę rezerwową do projektu „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” na instalacje solarne IV panelowe.

Przypominamy, że w projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne zameldowane w Gminie Lubartów, będące właścicielami lub użytkownikami budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Lubartów, na którym planowany jest montaż instalacji.

Zainteresowanych prosimy o składanie wymaganych dokumentów tj. ankieta, deklaracja uczestnictwa wraz z załącznikami (tj. mapa zasadnicza w skali 1:1 000 wydana przez Starostwo Powiatowe dotycząca działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny i informacja o działce z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe) w siedzibie Urzędu Gminy Lubartów (Biuro Podawcze, parter).

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja

Ankieta

Umowa użyczenia