W związku z pojawiającymi się rezygnacjami z udziału w projekcie w zakresie montażu instalacji solarnych informujemy, że trwa nabór chętnych na listy rezerwowe na instalacje III i IV panelowe. Instalacje III panelowe dedykowane są dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje 5-6 osób, natomiast instalacje IV panelowe dla gospodarstw domowych liczących 7 i więcej osób.

Przypominamy, że z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane w Gminie Lubartów, będące właścicielami lub użytkownikami budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Lubartów, na którym planowany jest montaż instalacji.

Zainteresowanych prosimy o składanie wymaganych dokumentów tj. ankieta, deklaracja uczestnictwa wraz z załącznikami (tj. mapa zasadnicza w skali 1:1 000 wydana przez Starostwo Powiatowe dotycząca działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny i informacja o działce z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe) w siedzibie Urzędu Gminy Lubartów (Biuro Podawcze, parter) w terminie do 28 lutego br.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin naboru deklaracji

Instalacja solarna (kolektory słoneczne)

Deklaracja

Ankieta

Umowa użyczenia