Informujemy, że od miesiąca stycznia 2018 r. podpisywane będą umowy dotyczące zobowiązań organizacyjnych i finansowych z osobami, które zostały zakwalifikowane do udziału w projektach: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I” i „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W związku z powyższym kontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu umówienia terminu podpisania umowy. Umowę podpisać muszą wszyscy współwłaściciele nieruchomości, na której będą instalowane kolektory słoneczne bądź kotły na biomasę.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa w celu podpisania umowy któregoś ze współwłaścicieli, osoba upoważniona powinna posiadać podpisane pełnomocnictwo wraz z oświadczeniem uczestnika projektu.

Mając na uwadze sprawne przeprowadzenie procedury podpisywania umów prosimy zgłaszać się wyłącznie w ustalonym terminie.

Wysokość zaliczki „Uczestnika projektu”:
Zestaw 2 paneli – 2 000 zł
Zestaw 3 paneli – 2 500 zł
Zestaw 4 paneli – 3 000 zł

O terminie podpisywania umów z Uczestnikami projektu w zakresie montażu kotłów na biomasę oraz o wysokości zaliczki poinformujemy odrębnym komunikatem.

Dokumenty do pobrania:

1. Wzór umowy

2. Pełnomocnictwo do podpisania umowy

3. Oświadczenie uczestnika projektu