podpisanie_umowy_o_dofinansowanie_projektaw_dotyczcych_montau_instalacji_solarnych_i_kotaw_na_biomas

W dniu wczorajszym tj. 28 grudnia br. Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść podpisał w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Na realizację projektów dotyczących montażu 829 instalacji solarnych i 37 kotłów na biomasę Gmina Lubartów otrzymała  dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ponad 7 mln złotych. O kolejnych działaniach związanych z projektem będziemy Państwa informować na stronie internetowej.