instalacja

21 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazły się dwa projekty Gminy Lubartów dotyczące montażu instalacji solarnych i kotłów na biomasę. Dzięki unijnemu wsparciu na terenie naszej Gminy zostanie zainstalowanych 829 zestawów solarnych i 37 kotłów na biomasę. Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł, z czego 7 mln 200 tyś. stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.