instalacja

Osoby, które złożyły deklaracje uczestnictwa w projekcie dotyczącym odnawialnych źródeł energii w zakresie instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę, proszone są o zgłaszanie się w terminie do 29 kwietnia br. do Urzędu Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18A pok. nr 19 i 20, celem podpisania umowy na  opracowanie indywidulanego projektu technicznego dotyczącego montażu kotła na biomasę i instalacji fotowoltaicznej. Opłata za indywidualny projekt wynosi 300 zł i należy ją uregulować po podpisaniu w.w. umowy w nieprzekraczalnym terminie  do 29 kwietnia br. Niedokonanie wpłaty będzie traktowane równoznacznie z rezygnacją z udziału w projekcie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 855 69 39 lub w siedzibie Urzędu Gminy Lubartów pok. nr 19 i 20.