Uprzejmie informuję, że w dniu 15.03.2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wprowadził zmiany wytycznych dla konkursu Działania 4.1 Wsparcie Instalacji OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wprowadzona modyfikacja dotyczy wzrostu poziomu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych typu on-grid (instalacja otwarta) z poziomu 65% do 85%. Udział własny mieszkańca wynosi wtedy minimum 15% kosztów kwalifikowanych netto.

Faktyczna wysokość dofinansowania zależeć będzie od osiąganych wskaźników efektywności w Projekcie. Przedstawione warunki mogą ulec  zmianie w momencie ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Przewidywany termin ogłoszenia – marzec 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian dostępne są pod linkiem:
http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-220-informacje_dotyczace_dzialania_4_1.html