Wójt Gminy Lubartów informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy z zakresu dostawy i montażu kolektorów słonecznych na terenie gminy Lubartów.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

1) część nr 1 – dostawa i montaż 419 instalacji solarnych w ramach projektu pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I”
2) część nr 2 – dostawa i montaż 420 instalacji solarnych w ramach projektu pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II”.

Złożone oferty potencjalnych Wykonawców zamówienia publicznego pn. „Czysta energia w Gminie Lubartów – dostawa i montaż kolektorów słonecznych” znacznie przekroczyły kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia. Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich na sfinansowanie zamówienia dla części nr 1 Gmina zamierzała przeznaczyć 3 951 720,00 zł brutto, natomiast dla części nr 2 zamierzano przeznaczyć kwotę 3 963 027,60 zł brutto. Dla części nr 1 zamówienia najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski przekraczała budżet projektu o 690 787,96 zł, natomiast dla części nr 2 zamówienia oferta firmy FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O.SP.K. przewyższała budżet projektu aż o 1 073 631,24 zł.

Mając na uwadze wskazany w projekcie koszt montażu instalacji solarnych, a tym samym zapobiegając podwyższeniu kosztów udziału w projekcie mieszkańców gminy, postępowanie zostało unieważnione. Jednocześnie informujemy wszystkich uczestników Projektu, że ogłoszenie ponownego przetargu nastąpi w ciągu najbliższych dni.