grafika-ozdobna-oze

Dnia 11 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CCCLXXVII/6570/2022 dokonał wyboru kolejnego projektu do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Tym razem wsparcie w wysokości ponad 3,7 mln zł zostało przyznane na realizację projektu złożonego przez Gminę Lubartów na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych. Zgodnie z podpisaną umową projekt będzie realizowany do 31 lipca 2023 r.