grafika-ozdobna-oze

Trwają prace związane z montażem instalacji solarnych oraz ekologicznych ogniw fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Czysta energia w Gminie Lubartów – etap II”. Na terenie naszej gminy przybędzie 105 sztuk kolektorów słonecznych oraz 257 zestawów instalacji fotowoltaicznych. Montaże instalacji solarnych potrwają do 5 października br., natomiast instalacji fotowoltaicznych do 18 października br.

Nowo powstające instalacje to efekt dofinansowania ze środków europejskich, jaki samorząd Gminy Lubartów otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE (wartość dofinansowania zgodnie z umową: 3.709.300 zł). Celem realizacji inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza w Gminie Lubartów.

Grafika przedstawia loga min. funduszy europejskich