grafika ozdobna

Gmina Lubartów informuje mieszkańców będących uczestnikami projektu dotyczącego montażu instalacji solarnych dla potrzeb c.w.u., że Wykonawca zadania firma DAJK Maciej Kańczugowski sp. z o.o. rozpoczyna przeprowadzanie wizji lokalnych na nieruchomościach, na których wykonywany będzie montaż instalacji. Zgodnie z zawartą umową, Wykonawca zobowiązany jest do dnia 4 czerwca br. wykonać w każdej lokalizacji wizję lokalną, z której sporządzony zostanie Protokół Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym rzutami dachu z umiejscowieniem kolektorów słonecznych oraz przebiegiem przewodów solarnych.

Informacje na temat realizacji projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Lubartów w pok. nr 18, 19 i 20 oraz pod nr tel. 81 854 59 05 (pok. nr 18), 81 855 69 39 (pok. nr 19 i 20).

Z Wykonawcą w sprawach realizacji projektu można kontaktować się dzwoniąc pod nr tel. 884 966 977.

Grafika przedstawia loga min. funduszy europejskich

Projekt pn. „Czysta energia w gminie Lubartów – etap II” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020