grafika-ozdobna-oze

Gmina Lubartów informuje mieszkańców będących uczestnikami projektu dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych, że Wykonawca zadania firma KDP invest rozpoczyna przeprowadzanie wizji lokalnych na nieruchomościach, na których wykonywany będzie montaż instalacji. Zgodnie z zawartą w dn. 18.04.2023 r. umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w każdej lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu umowy wizji lokalnej, z której sporządzony zostanie Protokół Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym rzutami dachu z umiejscowieniem modułów fotowoltaicznych i/lub z rzutem terenu z naniesionym miejscem montażu na gruncie.

Informacje na temat realizacji projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Lubartów w pok. nr 18, 19 i 20 oraz pod nr tel. 81 854 59 05, 81 855 69 39.

Z Wykonawcą tj. firmą KDP Invest w sprawach realizacji projektu można kontaktować się dzwoniąc pod nr tel. 573-003-757, 573-003-758 i 573-003-759.

Grafika przedstawia loga min. funduszy europejskich

Projekt pn. „Czysta energia w gminie Lubartów – etap II” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020