Grafika ozdobna z urzędu

W środę 05 kwietnia Wójt Krzysztof Kopyść podpisał umowę dotyczącą montażu 105 szt. kolektorów słonecznych na terenie Gminy Lubartów. Wykonawcą inwestycji będzie firma DAJK Maciej Kańczugowski Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Wartość umowy wynosi 1 491 210, 00 zł. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków europejskich w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartą umową Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania w terminie do 05 października br. O terminach montażów uczestnicy projektu będą powiadamiani po przedstawieniu przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego. O szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.