Adres instalacji: (nr działki: )

Indetyfikator instalacjiData pomiaruWartosc pomiaruTyp odczytuEdytuj odczyt
Indetyfikator instalacjiData pomiaruWartosc pomiaruTyp odczytuEdytuj odczyt