Instalacje OZE w Gminie Lubartów
Korzystając ze wzoru na ciepło właściwe wody:
Q = cw * m * dT
gdzie: Q – ilość dostarczonego ciepła, m – masa wody, dT – przyrost temperatury (w stopniach 0C), cw = 4190 J/(kg*K) – ciepło właściwe wody,

można wyznaczyć ile wody udało się podgrzać dzięki zainstalowanym w ramach projektu instalacjom solarnym.

Tabela 1 zawiera obliczenia ilości podgrzanej wody przez kolektory zainstalowane w ramach projektu dla dwóch scenariuszy: podgrzanie wody o 20 i 30 0C.

Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę I
Temperatury Ilość energii wytworzonej Ilość podgrzanej wody
20 0C 3754020.14 kWh 161,270,554.94 litrów
30 0C 3754020.14 kWh 107,513,703.29 litrów
Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę II
Temperatury Ilość energii wytworzonej Ilość podgrzanej wody
20 0C 3757129.01 kWh 161,404,110.21 litrów
30 0C 3757129.01 kWh 107,602,740.14 litrów

 

 

house1

Ogółem w ramach projektu zainstalowanych zostało: 839 szt. instalacji solarnych oraz 37 szt. kotłów na biomasę.

Zatem średnia efektywność zainstalowanych instalacji wynosi: [php function=9].