Korzystając ze wzoru na ciepło właściwe wody:
Q = cw * m * dT
gdzie: Q – ilość dostarczonego ciepła, m – masa wody, dT – przyrost temperatury (w stopniach 0C), cw = 4190 J/(kg*K) – ciepło właściwe wody, można wyznaczyć ile wody udało się podgrzać dzięki zainstalowanym w ramach projektu instalacjom solarnym.

Tabela 1 zawiera obliczenia ilości podgrzanej wody przez kolektory zainstalowane w ramach projektu dla dwóch scenariuszy: podgrzanie wody o 20 i 30 0C.

Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę I
Temperatury Ilość energii wytworzonej Ilość podgrzanej wody
20 0C 9102779.4900001 kWh 391,050,192.89 litrów
30 0C 9102779.4900001 kWh 260,700,128.59 litrów
Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę II
Temperatury Ilość energii wytworzonej Ilość podgrzanej wody
20 0C 9160659.3200001 kWh 393,536,677.23 litrów
30 0C 9160659.3200001 kWh 262,357,784.82 litrów
Czysta energia w gminie Lubartów – etap II
Temperatury Ilość energii wytworzonej Ilość podgrzanej wody
20 0C 88503.04 kWh 3,802,039.90 litrów
30 0C 88503.04 kWh 2,534,693.27 litrów

house1

Ogółem w ramach projektu zainstalowanych zostało: 944 szt. instalacji solarnych, 37 szt. kotłów na biomasę oraz 257 szt. instalacji fotowoltaicznych.

Zatem średnia efektywność zainstalowanych instalacji wynosi: [php function=9].