Korzystając ze wzoru na ciepło właściwe wody:
Q = cw * m * dT
gdzie: Q – ilość dostarczonego ciepła, m – masa wody, dT – przyrost temperatury (w stopniach 0C), cw = 4190 J/(kg*K) – ciepło właściwe wody, można wyznaczyć ile wody udało się podgrzać dzięki zainstalowanym w ramach projektu instalacjom solarnym.

Tabela 1 zawiera obliczenia ilości podgrzanej wody przez kolektory zainstalowane w ramach projektu dla dwóch scenariuszy: podgrzanie wody o 20 i 30 0C.

Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę I
Temperatury Ilość energii wytworzonej Ilość podgrzanej wody
20 0C 6629829.37 kWh 284,813,672.22 litrów
30 0C 6629829.37 kWh 189,875,781.48 litrów
Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę II
Temperatury Ilość energii wytworzonej Ilość podgrzanej wody
20 0C 6652197.83 kWh 285,774,608.45 litrów
30 0C 6652197.83 kWh 190,516,405.63 litrów

house1

Ogółem w ramach projektu zainstalowanych zostało: 839 szt. instalacji solarnych oraz 37 szt. kotłów na biomasę.

Zatem średnia efektywność zainstalowanych instalacji wynosi: [php function=9].