Na mapie zaznaczono instalacje solarne i kotły na biomasę. Mapa oferuje możliwość filtrowania wyświetlanych instalacji wg: projektu, miejscowości, numeru działki, typu instalacji.
Aby wyświetlić instalacje z jednego projektu należy pozostawić zaznaczenie przy wybranym projekcie. Jeśli chcemy wyświetlić instlacje z wybranej miejscowości wystarczy na rozwijanej liście zaznaczyć tylko te instalacje które nas interesują. Zaznaczenie lub odznaczenie wszystkich instalacji można wykonać klikając przy pozycji “All”.
Filtrowanie wg numeru działki można wykonać wpisując fragment numeru działki i klikając na przycisk lupy lub wciskając klawisz Enter na klawiaturze. Wyświetli się wtedy lista pasujących numerów działek. Należy wtedy zaznaczyć odpowiendni numer z listy (możliwe jest zaznaczenie kilku numerów). Aby usunąć filtrowanie wg numeru działki należy usunąć wcześniej wybrane numery z listy pod polem wpisywania poprzez kliknięcie na ikonę ‘x’.
Aby wyróżnić na mapie instalacje wybranego typu należy na liście typów zaznaczyć wybrane typy klikając na nie. Zaznaczenie kilku jest możliwe poprzez przytrzymanie klawisza ‘Ctrl’ na klawiaturze i klikanie na wybrane typy.
Wyczyszczenie wszystkich filtrów jest możliwe przez kliknięcie na przycisk:

znajdujący się na dole po prawej.