logo

Dzięki instalacjom solarnym uruchomionym w ramach projektu "Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę I" oraz "Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę II" oraz "Czysta energia w gminie Lubartów – etap II" uzyskano wymierną redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Rozważając najistotniejsze zanieczyszczenia można wyznaczyć poziom ich redukcji, jaki został osiągnięty dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych. Wartości w Tabeli 1 ilustrują:

  • poziom redukcji emisji dwutlenku węgla CO2,
  • poziom redukcji emisji dwutlenku siarki SO2,
  • poziom redukcji emisji tlenków azotu NOx.

Do obliczeń wykorzystano następujące założenie:

wyprodukowanie 1 kWh energii elektrycznej jest związane z uwolnieniem do atmosfery ok. 1000 g CO2., 8-12 g SO2, 3-4 g NOx.

Tabela 1 Redukcja emisji podstawowych zanieczyszczeń dzięki realizacji projektu.

Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę I
Rodzaj zanieczyszczenia Redukcja emisji
dwutlenek węgla CO2 5 199,75 ton
dwutlenek siarki SO2 167,76 ton
tlenki azotu NOx 61,00 ton
Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę II
Rodzaj zanieczyszczenia Redukcja emisji
dwutlenek węgla CO2 6 247,81 ton
dwutlenek siarki SO2 201,57 ton
tlenki azotu NOx 73,30 ton
Czysta energia w gminie Lubartów – etap II
Rodzaj zanieczyszczenia Redukcja emisji
dwutlenek węgla CO2 48,31 ton
dwutlenek siarki SO2 1,56 tona
tlenki azotu NOx 566 kg

czywieszCzy wiesz, że ….?

1kg wyemitowanego do atmosfery CO2 to:

  • Podróż publicznymi środkami transportu (pociąg lub autobus) na odległość 12 km.
  • Przejazd samochodem 6 km (przy spalaniu 7.3 litra na 100 km).
  • Lot samolotem na odległość 2.2 km.
  • Praca przy komputerze przez 32 godziny (dla 60W komputera)
  • Produkcja 5 plastikowych worków.
  • Produkcja 2 plastikowych butelek.
  • Produkcja 1/3… cheesburgera (Produkcja każdego cheesburgera powoduje emisję 3.1 kg CO2!)

Każdy litr spalonej benzyny w samochodzie powoduje emisję 2.32 kg CO2.

Statystyki pokazują, że co roku statystyczny obywatel Ziemi emituje około 10 ton CO2, z czego jedną trzecią jeżdżąc samochodem, a kolejną jedną trzecią poprzez ogrzewanie domu i zasilanie energią urządzeń.

Statystyczny Polak emituje co roku ponad 8 ton CO2