instalacja

Gmina Lubartów poszukuje osób chętnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych 4-panelowych w ramach projektów: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I” oraz „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne zameldowane w Gminie Lubartów, będące właścicielami lub użytkownikami budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Lubartów, na którym planowany jest montaż instalacji.

Zainteresowanych prosimy o składanie wymaganych dokumentów tj. ankiety, deklaracji uczestnictwa wraz z załącznikami (tj. mapa zasadnicza w skali 1:1 000 wydana przez Starostwo Powiatowe dotycząca działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny i informacja o działce z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe) w siedzibie Urzędu Gminy Lubartów (Biuro Podawcze, parter). Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 854 59 05, 81 855 69 39.

Regulamin naboru deklaracji [Plik PDF]

Ankieta dotycząca uczestnictwa w projekcie [Plik DOC]

Deklaracja uczestnictwa w projekcie [Plik DOC]

Umowa użyczenia [Plik DOC]

Prezentacja projektu [Plik PDF]