Wójt Gminy Lubartów zaprasza mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, fotowoltaika, kotły na biomasę) do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych organizowanych w związku z planowanym projektem z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Gmina Lubartów planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu dotyczącego montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych. Projekt jest przygotowywany do złożenia w ramach konkursu, jaki zostanie ogłoszony w 2016 roku przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców tematyką odnawialnych źródeł energii zaplanowano następujące terminy spotkań informacyjnych z udziałem specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii:

  • 2 marca 2016 r. godz. 13.00 – Gimnazjum w Łucce (sala gimnastyczna) – spotkanie dla mieszkańców miejscowości Baranówka, Łucka, Łucka-Kolonia, Majdan Kozłowiecki, Rokitno, Trzciniec, Wandzin, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia.
  • 2 marca 2016 r. godz. 15.00 – Szkoła Podstawowa z Nowodworze (sala gimnastyczna) – spotkanie dla mieszkańców miejscowości Annobór, Annobór-Kolonia, Nowodwór i Nowodwór-Piaski.
  • 2 marca 2016 r. godz. 17.00 – Gimnazjum w Skrobowie (sala gimnastyczna) – spotkanie dla mieszkańców miejscowości Mieczysławka. Wola Mieczysławska, Skrobów, Skrobów-Kolonia, Wincentów.
  • 3 marca 2016 r. godz. 15.00 – Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie – spotkanie dla mieszkańców miejscowości Chlewiska i Szczekarków.
  • 3 marca 2016 r. godz. 17.00 – świetlica wiejska w Lisowie – spotkanie dla mieszkańców miejscowości Brzeziny, Lisów. Trójnia i Wola Lisowska.

Na spotkaniach zostaną omówione podstawowe warunki uczestnictwa w projekcie, szacunkowe koszty, aspekty techniczne dotyczące możliwości montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

Zainteresowanych mieszkańców zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniach.