instalacja

Wójt Gminy Lubartów zaprasza mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania do zakupu i montażu instalacji solarnej, fotowoltaicznej lub kotła na biomasę, do wypełnienia wstępnych deklaracji uczestnictwa w planowanym projekcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane w Gminie Lubartów,  będące właścicielami lub użytkownikami budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy  Lubartów,  na którym planowany jest montaż instalacji. Informacje o projekcie zawarte są w Regulaminie naboru deklaracji, dostępnym w pliku poniżej.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienia załączonej deklaracji uczestnictwa wraz z ankietą i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Lubartów (Biuro Podawcze) w terminie od 7 do 25 marca 2016 r. Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubartów, pok. nr 17 i 19 oraz pod nr telefonu 81 854 59 06, 81 854 59 05, 81 855 69 39.

Do pobrania:

Instalacja solarna (kolektory słoneczne)

Instalacja fotowoltaiczna

Kotły na biomasę