spotkania_informacyjne_w_sprawie_montau_instalacji_solarnych_13_20181109_1044624714

W dniu wczorajszym tj. 7 listopada rozpoczęły się spotkania z mieszkańcami Gminy Lubartów w sprawie montażu instalacji solarnych w ramach projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I” oraz „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Podczas spotkań przedstawiciel Wykonawcy inwestycji tj. firmy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. oraz inspektor nadzoru prezentują szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych instalacji, przebiegu prac instalacyjnych, kosztów oraz spraw organizacyjnych.

Informujemy ponownie, że wpłacona przez uczestników projektu zaliczka pokrywa wysokość udziału finansowego w kosztach kwalifikowalnych realizacji projektu. Ostateczne rozliczenie kosztów nastąpi po zakończeniu realizacji projektu i rozliczeniu finansowym z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Poniżej do pobrania prezentacja ze spotkań.

Prezentacja [Plik PDF]