spotkania_informacyjne_w_sprawie_montau_instalacji_solarnych

16 października w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się spotkanie dotyczące rozpoczynającego się montażu kotłów na biomasę w ramach projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I” oraz „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy oraz przedstawiciele Wykonawcy tj. firmy Semper Power Sp. z o.o. Na spotkaniu przekazane zostały informacje dotyczące spraw technicznych i finansowych. Został ustalony także termin realizacji poszczególnych instalacji w domach indywidualnych.

Prezentacja [Plik PDF]