instalacja

Zakończono prace związane z realizacją projektów pn. „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I” i „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakres rzeczowy projektów obejmował instalację 37 szt. kotłów na biomasę oraz 839 szt. kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach mieszkańców gminy Lubartów.

Dzięki odnawialnym źródłom energii posiadacze kolektorów solarnych w okresie od wiosny do jesieni uzyskują ciepłą wodę użytkową. Korzystanie z instalacji wpływać będzie na zminimalizowanie kosztów podgrzania wody użytkowej oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Zgłoszenia awarii kotłów na biomasę oraz instalacji solarnych należy dokonywać osobiście w Urzędzie Gminy Lubartów w pok. nr 18 lub telefonicznie pod nr tel. 81 854 59 05 w godzinach od 7.15 do 15.15.