W piątek 5 października br. podpisana została umowa z wykonawcą firmą Semper Power Sp. z o.o., odpowiedzialną za montaż kotłów na biomasę w związku z realizacją projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I” oraz „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W związku z powyższym Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść zaprasza uczestników projektu na spotkanie z Wykonawcą, które odbędzie się 16 października 2018 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lubartów.