spotkania_informacyjne_w_sprawie_montau_instalacj

W dniu dzisiejszym tj. 10 października Wójt Krzysztof Kopyść podpisał umowę na montaż instalacji solarnych w związku z realizacją projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I” oraz „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. Prace instalacyjne rozpoczną się jeszcze w tym roku, natomiast termin realizacji całej inwestycji upływa 27 września 2019 r. Szczegółowe informacje na temat przebiegu prac instalacyjnych, kosztów oraz spraw organizacyjnych będziemy przekazywać uczestnikom projektów na planowanych spotkaniach informacyjnych. O terminach spotkań poinformujemy odrębnym komunikatem.